בכל הזנקה תנתן עדיפות במיקום למשתתפים הפייבוריטים אשר יתחרו בקטגוריית העלית ולא בקבוצות הגיל.
עמידה באחד מהקריטריונים הרשומים מטה הינה מספקת על מנת להרשם למקצה העלית.

קריטריוןהישג נדרש – גבריםהישג נדרש – נשים
מקום כללי במגדר בתחרות למרחק אולימפי ומעלה במהלך 24 החודשים שלפני התחרות ובתנאי שהתוצאה לא גדולה ביותר מ-5% מתוצאת המנצח הכללי במגדר 1% עליון ובתנאי שהשתתפו לפחות 300 ספורטאים3% עליון  ובתנאי שהשתתפו לפחות 80 ספורטאיות
מקום כללי במגדר בישראמן אילת / צפון במהלך 24 החודשים שלפני יום התחרות1-51-3
תוצאה יוצאת דופן בעברעפ"י החלטת המארגנים

 

פרסים כספיים יחולקו רק ל-3 הראשונים בקטגוריית העלית, גם אם נעקפו ע"י ספורטאי מקבוצות הגיל.
אלופי ישראל יוכתרו מבין הישראלים אשר מתחרים במקצה העלית בלבד.

הרשמה למקצה העלית:

העומדים באחד הקריטריונים המעוניינים להשתתף במקצה העלית יפנו במייל בצרוף הוכחות עמידה בקריטריון ל- [email protected] לצורך אישור השתתפותם במקצה והמשך הנחיות רישום.