שימו לב – על מנת להרשם לתחרות יש ליצור יוזר במערכת. מי שהשתתף בעבר צריך להכנס עם אותו יוזר ששימש אותו לכניסה למערכת האישורים. משתמשים רשומים באתר שוונג יכולים להשתמש באותו יוזר.

תאריך אחרון להרשמה לכל המקצים – 23/12/2019 בשעה 23:59 או עד מילוי מכסת המשתתפים בתחרות.

מחירי הרשמה

סוג הרשמה ומועד סיומה
(לפי התנאי המוקדם)
למזמינים לינה דרך האתר *ללא הזמנת לינההרשמה במסלול הקהילתי
מגייסים ומשלמים פחות מברישום רגיל. לחץ להסבר
ישראמן 113ישראמן 226ישראמן 113ישראמן 226ישראמן 113ישראמן 226
טרום הרשמה עד 31.5.2019 בשעה 23:59750 ₪1350 ₪925 ₪1525 ₪1425 ₪2025 ₪
הרשמה מוקדמת עד ה-15 ביולי בשעה 23:59 או בהגעה ל-400 נרשמים בודדים790 ₪1420 ₪965 ₪1595 ₪1500 ₪2125 ₪
הרשמה רגילה עד ה-2 בספטמבר בשעה 23:59 או בהגעה ל-750 נרשמים בודדים950 ₪1700 ₪1125 ₪1875 ₪1625 ₪2375 ₪
הרשמה מאוחרת עד ה-26 באוקטובר בשעה 23:59 או בהגעה ל-900 נרשמים בודדים1150 ₪1900 ₪1325 ₪2075 ₪1825 ₪2575 ₪
הזדמנות אחרונה עד 23 בדצמבר בשעה 23:591300 ₪2100 ₪1475 ₪2275 ₪1975 ₪2775 ₪
בזמן החלוקה באילת (ע"ב מקום פנוי)1500 ₪2300 ₪1675 ₪2475 ₪2175 ₪2975 ₪
  • למזמינים לינה דרך האתר: עלות רישום לתחרות במחיר מלא, זיכוי בגובה 175 ₪ יתקבל לאחר הזמנת הלינה
  • תושבי אילת וחבל איילות בלבד לרשותכם קוד הנחה אישי במיוחד עבורכם, מותנה בהעברת צילום תעודת זהות בטופס הבא המציינת כתובת מגורים עדכנית טרם הרישום לתחרות.  לא ניתן לקבל החזר לאחר ההרשמה על קופון שלא מומש!
סוג הרשמה ומועד סיומה 
(לפי התנאי המוקדם)
המחיר המוצג הוא לכל משתתף
למזמינים לינה דרך האתר *

ללא הזמנת לינה

הרשמה במסלול הקהילתי
מגייסים ומשלמים פחות מברישום רגיל. לחץ להסבר
שלשות 113שלשות 226שלשות 113שלשות 226ישראמן 113ישראמן 226
הרשמה מוקדמת עד ה-17 באוגוסט בשעה 23:59 או בהגעה ל-240 נרשמים בודדים320 ₪440 ₪495 ₪615 ₪695 ₪815 ₪
הרשמה רגילה עד ה-15 בנובמבר בשעה 23:59 או בהגעה ל-420 נרשמים בודדים390 ₪540 ₪565 ₪715 ₪765 ₪915 ₪
הרשמה מאוחרת עד 23 בדצמבר בשעה 23:59450 ₪610 ₪625 ₪785 ₪825  ₪985 ₪
בזמן החלוקה באילת (ע"ב מקום פנוי)530 ₪710 ₪705 ₪885 ₪905 ₪1085 ₪
  • למזמינים לינה דרך האתר: עלות רישום לתחרות במחיר מלא, זיכוי בגובה 175 ₪ יתקבל לאחר הזמנת הלינה
  • תושבי אילת וחבל איילות בלבד לרשותכם קוד הנחה אישי במיוחד עבורכם, מותנה בהעברת צילום תעודת זהות בטופס הבא המציינת כתובת מגורים עדכנית טרם הרישום לתחרות.  לא ניתן לקבל החזר לאחר ההרשמה על קופון שלא מומש!
  • הנחיות חשובות לרישום זוגות למקצה שליחיםלחץ כאן

תקנון שינויים וביטולים

כל בקשה לשינוי / ביטול יש למלא את הטופס בעמוד הבא בציון שם התחרות ומספר ההזמנה. ללא מספר הזמנה הפניה לא תטופל.

בעת ההרשמה הינך נדרש/ת לאשר את כל הפרטים שהזנת. מרגע ביצוע ההרשמה כל שינוי בפרטי הנרשם (איות השם, אגודה, טלפון, מייל וכו'…) יחוייב בדמי טיפול של 25 ש"ח.

בעת הרישום ועד 14 יום לאחר מכן (באמצעות פניה בטופס הבא בצרוף מספר ההזמנה) באפשרותך לרכוש את הזכות לדמי ביטול בתנאים משופרים בעבור תוספת תשלום של 125 ש"ח. תוספת התשלום אינה חלק מדמי ההרשמה ואינה ניתנת להחזרה.

 מועד ההודעה בכתב על ביטול
(מלאו את הטופס בצרוף מספר הזמנה)
ישראמן 113ישראמן 226
דמי ביטול רגיליםדמי ביטול משופריםדמי ביטול רגיליםדמי ביטול משופרים
 תוך 14 יום מיום הרישום    5% מדמי הרישום או 100 ₪ – לפי הנמוך מבין שניהם
 עד ה- 30 בספטמבר 200 ש"ח50 ש"ח 200 ש"ח50 ש"ח
 עד ה- 25 בנובמבר 400 ש"ח150 ש"ח600 ש"ח250 ש"ח
 עד ה-25 בדצמבר600 ש"ח200 ש"ח1000 ש"ח300 ש"ח
 עד ה-15 בינוארלא ניתן לבטל250 ש"חלא ניתן לבטל350 ש"ח
 החל מה-16 בינוארלא ניתן לבטל

במקרה של אי השתתפות מכל סיבה שהיא לאחר המועד האחרון לביטול לא יוחזרו דמי ההרשמה ולא תתאפשר העברת הרשמה לתחרות אחרת. מי שלא ביטל את הרשמתו יוכל לקבל את ערכת המשתתף במשרדי שוונג עד 14 יום לאחר התחרות במידה ויודיע על כך מראש בכתב עד יום לפני התחרות.

בעת הרישום ועד 14 יום לאחר מכן (באמצעות פניה בטופס הבא בצרוף מספר ההזמנה) באפשרותך לרכוש את הזכות לדמי ביטול בתנאים משופרים בעבור תוספת תשלום של 50 ש"ח. תוספת התשלום אינה חלק מדמי ההרשמה ואינה ניתנת להחזרה.

דמי הביטול המוצגים הם למשתתף בודד. משתתף שרשום ל-2 חלקים ישלם דמי ביטול נפרדים לכל חלק (כאילו היה 2 משתתפים).

 
 מועד ההודעה בכתב על ביטול
(מלאו את הטופס בצרוף מספר הזמנה)
שלשות 113 וחמישיות 226שלשות 226
דמי ביטול רגיליםדמי ביטול משופריםדמי ביטול רגיליםדמי ביטול משופרים
 תוך 14 יום מיום הרישום    5% מדמי הרישום או 100 ₪ – לפי הנמוך מבין שניהם
 עד ה- 30 בספטמבר 100 ש"ח100 ש"ח 200 ש"ח100 ש"ח
 עד ה- 25 בנובמבר 150 ש"ח250 ש"ח150 ש"ח
 עד ה- 15 בדצמבר200 ש"ח300 ש"ח
 עד ה-15 בינוארלא ניתן לבטל150 ש"חלא ניתן לבטל200 ש"ח
 החל מה-16 בינוארלא ניתן לבטל

במקרה של אי השתתפות מכל סיבה שהיא לאחר המועד האחרון לביטול לא יוחזרו דמי ההרשמה ולא תתאפשר העברת הרשמה לתחרות אחרת. מי שלא ביטל את הרשמתו יוכל לקבל את ערכת המשתתף במשרדי שוונג עד 14 יום לאחר התחרות במידה ויודיע על כך מראש בכתב עד יום לפני התחרות.

החלפת מיקצים אפשרית רק עד גמר הרישום.
מעבר מישראמן 226 לישראמן 113 (בודדים ושליחים) – זיכוי ההפרש בין הסכום ששולם לבין מחיר ההרשמה הנוכחי למשתתף בניכוי 100 ש"ח דמי טיפול או השלמת דמי הרישום מהמחיר ששולם למחיר הנוכחי.
מעבר מישראמן 113 לישראמן 226 (בודדים ושליחים) – השלמת דמי הרישום מהמחיר ששולם למחיר הנוכחי ברישום לישראמן 226 עד לתקרה של הרשמה מאוחרת.
מעבר ממקצה בודד למקצה שליחים – זיכוי ההפרש בין הסכום ששולם לבין מחיר ההרשמה הנוכחי למשתתף בשלשה בניכוי 100 ש"ח דמי טיפול.
מעבר ממקצה שליחים למקצה בודד – השלמת דמי הרישום מהמחיר ששולם למחיר הנוכחי ברישום למקצה הבודדים הנבחר (השותפים במקצה השליחים יבטלו הרשמתם או שירשמו מחליף למשתתף שעבר לבודדים. ביטול או החלפה בהתאם לתקנון.

לא ניתן להעביר את ההרשמה לתחרות עתידית.

במקצה הבודדים לא ניתן להעביר את זכות ההשתתפות בישראמן למתחרה אחר.
במקצה השליחים – ניתן להחליף את אחד המשתתפים במתחרה אחר. המוחלף יזוכה כספית לאחר הפחתת דמי הביטול המפורטים מעלה. המחליף ישלם לפי תעריף דמי ההרשמה ביום ההחלפה. לביצוע החלפה יש לפנות בטופס הבא בצרוף מספר ההזמנה ושם המוחלף.
רק המשתתף הרשום יוכל לקבל את הערכה ברישום בעת הצגת תעודה מזהה.
השתתפות תחת שם מתחרה אחר תוביל לפסילה מיידית והרחקה מארועי ישראמן עתידיים.

אישורי בריאות וביטוח

על פי חוק הספורט, חייב כל משתתף/ת הנרשם/ת לתחרות , להמציא למארגנים אישור בריאות חתום ע"י רופא ספורט מוסמך וביטוח תאונות המכסה תחרויות ספורט.

על שני האישורים להיות תקפים לתאריך התחרות. ללא שליחת האישורים לא יהיה ניתן לקבל את שקית המשתתף בצ'ק אין ולהשתתף בתחרות ודמי הרישום לא יוחזרו.

הסבר מפורט ונוהל שליחת האישורים ניתן למצוא כאן.

לשאלות בנוגע להרשמה, שהתשובות אליהן אינן מופיעות בעמוד השאלות הנפוצות,
ניתן לפנות בטופס הבא. כל פניה תענה תוך 2 ימי עסקים.