בעמוד זה מופיעים ספורטאים המעוניינים לחבור לספורטאים נוספים ליצירת קבוצת שליחים לישראמן 2021.
במקביל לחיפוש כאן מומלץ לחפש גם בקבוצות הפייסבוק לשידוכי שליחים דוגמת שידוכי שליחים ישראמן ו-ישראמן שלשות. שימו לב – קבוצות הפייסבוק אינן מנוהלות ע"י ישראמן ואין אנו אחראים לפירסומים בהן.
להצטרפות ללוח יש לפנות בטופס הבא בצרוף שם מלא, מקצה מבוקש, גיל וקצב צפוי. מומלץ לפנות לאחרים בלוח ולנסות להרכיב שלשה ולא להסתפק בהוספת שמכם ללוח.

שחייה

רכיבה

ריצה