ספורטאי רשאי להשתתף בשני חלקים שונים באותה קבוצה בלבד במקצה השליחים.

מחיר ההרשמה לכל חלק זהה למחיר ההרשמה לספורטאים שונים. אותו משתתף שמבצע שני חלקים צריך לרשום עצמו פעמיים עם אותם פרטים כשההבדל הוא רק בבחירת הענף.
בטופס ההרשמה לשלשות בשאלה סוג שלשה יש לבחור 'זוג' (גם אם שניכם מאותה משפחה).

במקצה החצי תהיה קטגוריה נפרדת – זוגות, בה ישתתפו כל הזוגות ללא קשר לגיל ומין.

במקצה המלא החלטה האם תהיה קטגוריית זוגות תתקבל בהתאם למספר הנרשמים. בכל מקרה קבוצות עם כפילויות לא יוכלו להתמודד על מקום בקטגוריות השליחים הרגילות.

חשוב

המערכת לא מאפשרת רישום כפול עם אותו מספר תעודת זהות ומייל, כדי לעקוף את הבדיקה – ראשית יש לרשום את אלה שמבצעים רק חלק אחד ורק לאחר מכן את המשתתף שמבצע שני חלקים. 

בעת הרישום השני בלבד של אותו משתתף יש להשתמש בקוד הנחה dbl22 הוספת הקוד גם תבטל את תשלום ה-175 ש"ח עבור הלינה בעת ההרשמה השניה של אותו משתתף. 

אין להשתמש בקוד בעת ההרשמה הראשונה או עבור המשתתפים הנוספים.