ISRAMAN WEEKEND 25-28.1.2023
Full & Half Iron Distance Triathlon

ימים
שעות
דקות
שניות

תחזית מזג האויר באילת

אילת ישראל

האירוע מתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הירוק.
* יש להמשיך ולהתעדכן בהנחיות בסמוך למועד האירוע, שעלולות להשתנות בהתאם למצב התחלואה והוראות משרד הבריאות