בכל הזנקה תנתן עדיפות במיקום למשתתפים הפייבוריטים אשר יתחרו בקטגוריית העלית ולא בקבוצות הגיל.
עמידה באחד מהקריטריונים הרשומים מטה הינה מספקת על מנת להרשם למקצה העלית.

קריטריון הישג נדרש – גברים הישג נדרש – נשים
מקום כללי במגדר בתחרות למרחק אולימפי ומעלה במהלך 24 החודשים שלפני התחרות ובתנאי שהתוצאה לא גדולה ביותר מ-5% מתוצאת המנצח הכללי במגדר  1% עליון ובתנאי שהשתתפו לפחות 300 ספורטאים 3% עליון  ובתנאי שהשתתפו לפחות 80 ספורטאיות
מקום כללי במגדר בישראמן אילת / צפון במהלך 24 החודשים שלפני יום התחרות 1-5 1-3
תוצאה יוצאת דופן בעבר עפ"י החלטת המארגנים

פרסים כספיים יחולקו רק ל-3 הראשונים בקטגוריית העלית, גם אם נעקפו ע"י ספורטאי מקבוצות הגיל.
אלופי ישראל יוכתרו מבין הישראלים אשר מתחרים במקצה העלית בלבד.

הרשמה למקצה העלית:

העומדים באחד הקריטריונים המעוניינים להשתתף במקצה העלית יפנו במייל בצרוף הוכחות עמידה בקריטריון ל- boaz@israman.co.il לצורך אישור השתתפותם במקצה והמשך הנחיות רישום.


השותפים שלנו