בכל הזנקה תנתן עדיפות במיקום למשתתפים הפייבוריטים אשר יתחרו בקטגוריית העלית ולא בקבוצות הגיל.
עמידה באחד מהקריטריונים הרשומים מטה הינה מספקת על מנת לקבל עדיפות בהזנקה.

קריטריון הישג נדרש – גברים הישג נדרש – נשים
מקום כללי במגדר בתחרות למרחק אולימפי ומעלה במהלך 24 החודשים שלפני התחרות ובתנאי שהתוצאה לא גדולה ביותר מ-5% מתוצאת המנצח הכללי במגדר  1% עליון ובתנאי שהשתתפו לפחות 300 ספורטאים 3% עליון  ובתנאי שהשתתפו לפחות 80 ספורטאיות
מקום כללי במגדר בישראמן אילת / צפון במהלך 24 החודשים שלפני יום התחרות 1-5 1-3
תוצאה יוצאת דופן בעבר עפ"י החלטת המארגנים

בתהליך הרישום, ספורטאים שעומדים בקריטריונים ומעוניינים להרשם למקצה העלית נדרשים להצהיר על כך ולשתף פעולה עם דרישות המדיה השונות. פרסים כספיים יחולקו רק ל-3 הראשונים בקטגוריית העלית, גם אם נעקפו ע"י ספורטאי מקבוצות הגיל.

רשימת המשתתפים שעמדו בקריטריון וישתתפו בקטגוריית העלית בישראמן 2018 תפורסם כשבועיים לפני הארוע.


השותפים שלנו