Foreign Athletes (non Israelis) – please go to this page.

כל משתתף/ת חייב להמציא למארגנים:
1. אישור בריאות חתום ע"י רופא ספורט מוסמך.
לא אישור רופא משפחה, לא אישור קרדיולוג, לא אישור קופת חולים ולא טופס מסדר חולים צבאי! רק אישור ממרפאת ספורט חתומה ע"י רופא.
להלן רשימת תחנות הרפואה המוכרות ע"י משרד הבריאות לביצוע הבדיקה (תחת "סוג מוסד" יש לבחור בתחנות לרפואת ספורט).
2. ביטוח תאונות המכסה תחרויות ספורט.
הביטוח חייב לציין במפורש שהוא תקף גם בארועי ספורט מאורגנים או לחילופין לציין שהוא עומד בדרישות חוק הספורט "תקנות הספורט (ביטוח) השתנ"ה – 1994" (בהעדר כיתוב מפורש ניתן לצרף הצהרה ברורה חתומה מסוכן הביטוח).

איזה אישורים צריך להעביר כל משתתף:

סוג משתתף אישור רפואי אישור ביטוחי
מתחרה בחצי / במלא + +
שוחה בשלשה
רוכב בשלשה +
רץ בשלשה +
  • ניתן לרכוש ביטוח חד יומי לישראמן או ביטוח שנתי דרך אתר שוונג החל מחודש דצמבר.
  • רכישת הביטוח דרך אתר שוונג תעודכן ברשימת המשתתפים תוך 5 ימי עבודה. ניתן להפיק אישור רכישת ביטוח של שוונג כאן.
  • במידה ולא רכשת ביטוח דרך אתר שוונג יש להעביר הצהרה מחברת הביטוח שהספורטאי מבוטח באמצעותה בביטוח תאונות אישיות בכפוף להוראות חוק הספורט "תקנות הספורט (ביטוח) השתנ"ה – 1994" כולל פעילות תחרותית בספורט רכיבה או טריאתלון – ביטוח שלא יציין זאת במפורש לא יוכר על ידינו!
  • תלמידי בית ספר יכולים להעלות במקום ביטוח הצהרה חתומה ע"י אחד ההורים שמצהיר כי המשתתף הינו תלמיד בית ספר ומבוטח בביטוח תאונות אישיות במסגרת לימודיו.
  • חברי איגוד הטריאתלון אשר יעבירו לאיגוד לפני ה-1/12/17 אישור בתוקף ליום התחרות – הנתונים שהיו בידי האיגוד ב-2/12 יעודכנו במערכת שלנו. כל מי שמעדכן אישור באיגוד לאחר תאריך זה צריך להעלות את האישור גם אצלנו במערכת

ללא העברת האישורים לא ניתן יהיה להשתתף בתחרות! תאריך אחרון להעלת אישורים: 15.1.2018
את האישורים יש להעלות לאזור האישי כמפורט בהמשך הדף. לא יתקבלו אישורים שישלחו במייל. כל מסמך שיאושר יתעדכן אוטומטית ברשימת המשתתפים באתר. הליך אישור המסמכים עשוי לקחת מספר ימים. אנא התאזרו בסובלנות.

 האזור האישי להעלאת האישורים יפתח בנובמבר 2017


השותפים שלנו