שימו לב – על מנת להרשם לתחרות יש ליצור יוזר במערכת. מי שהשתתף בעבר צריך להכנס עם אותו יוזר ששימש אותו לכניסה למערכת האישורים. משתמשים רשומים באתר שוונג יכולים להשתמש באותו יוזר.

תאריך אחרון להרשמה לכל המקצים – 25/12/2018 או עד מילוי מכסת המשתתפים בתחרות.

מחירי הרשמה במיקצי הבודדים:

סוג הרשמה ומועד סיומה (לפי התנאי המוקדם) למזמינים לינה דרך האתר * ללא הזמנת לינה הרשמה במסלול הקהילתי
מגייסים ומשלמים פחות מברישום רגיל. לחץ להסבר
ישראמן 113 ישראמן 226 ישראמן 113 ישראמן 226 ישראמן 113 ישראמן 226
הרשמה מוקדמת עד ה-15 ביולי בחצות או בהגעה ל-400 נרשמים בודדים – הסתיים ב-5 ביולי ב11 בוקר עם ההגעה ליעד הנרשמים 750 ₪ 1350 ₪ 925 ₪ 1525 ₪ 1425 ₪ 2025 ₪
הרשמה רגילה עד ה-2 בספטמבר בחצות או בהגעה ל-750 נרשמים בודדים 950 ₪ 1700 ₪ 1125 ₪ 1875 ₪ 1625 ₪ 2375 ₪
הרשמה מאוחרת עד ה-31 באוקטובר בחצות או בהגעה ל-900 נרשמים בודדים 1150 ₪ 1900 ₪ 1325 ₪ 2075 ₪ 1825 ₪ 2575 ₪
הזדמנות אחרונה עד 25 בדצמבר בחצות 1300 ₪ 2100 ₪ 1475 ₪ 2275 ₪ 1975 2775 ₪
בזמן החלוקה באילת (ע"ב מקום פנוי) 1500 ₪ 2300 ₪ 1675 ₪ 2475 ₪ 2175 2975 ₪

* ההנחה בגובה 175 ש"ח למזמינים לינה דרך האתר תתקבל בעת הזמנת הלינה (הזמנת לינה תתאפשר בקרוב). בשלב הרישום תחוייב במחיר מלא כאילו לא הזמנת לינה.

תושבי אילת וחבל איילות בלבד יקבלו קוד קופון מיוחד המקנה הנחה כאילו הזמינו לינה דרך האתר, לאחר שיעבירו בטופס הבא צילום ת.ז. עם כתובת מגורים. לא יהיה ניתן לקבל החזר  לאחר ההרשמה על קופון שלא מומש!

 

מחירי הרשמה במיקצי השלשות:

ההרשמה לשלשות ומחירים מעודכנים יפורסמו בהמשך

 


אישורי בריאות וביטוח:

על פי חוק הספורט, חייב כל משתתף/ת הנרשם/ת לתחרות , להמציא למארגנים אישור בריאות חתום ע"י רופא ספורט מוסמך וביטוח תאונות המכסה תחרויות ספורט.
על שני האישורים להיות תקפים לתאריך התחרות. ללא שליחת האישורים לא יהיה ניתן לקבל את שקית המשתתף בצ'ק אין ולהשתתף בתחרות ודמי הרישום לא יוחזרו.
הסבר מפורט ונוהל שליחת האישורים ניתן למצוא כאן.

תקנון שינויים וביטולים:

כל בקשה לשינוי / ביטול יש למלא את הטופס בעמוד הבא בציון שם התחרות ומספר ההזמנה. ללא מספר הזמנה הפניה לא תטופל.

שינוי / תיקון בפרטי הנרשם

בעת ההרשמה הינך נדרש/ת לאשר את כל הפרטים שהזנת. מרגע ביצוע ההרשמה כל שינוי בפרטי הנרשם (איות השם, אגודה, טלפון, מייל וכו'…) יחוייב בדמי טיפול של 25 ש"ח.

דמי ביטול – ללא קשר לסיבה

בעת הרישום ועד 14 יום לאחר מכן (באמצעות פניה בטופס הבא בצרוף מספר ההזמנה) באפשרותך לרכוש את הזכות לדמי ביטול בתנאים משופרים בעבור תוספת תשלום של 100 ש"ח. תוספת התשלום אינה חלק מדמי ההרשמה ואינה ניתנת להחזרה.

 
 מועד ההודעה בכתב על ביטול
(מלאו את הטופס בצרוף מספר הזמנה)
ישראמן 113 ישראמן 226
דמי ביטול רגילים דמי ביטול משופרים דמי ביטול רגילים דמי ביטול משופרים
 תוך 14 יום מיום הרישום     5% מדמי הרישום או 100 ₪ – לפי הנמוך מבין שניהם
 עד ה- 30 בספטמבר  200 ש"ח 50 ש"ח  200 ש"ח 50 ש"ח
 עד ה- 25 בנובמבר  400 ש"ח 150 ש"ח 600 ש"ח 250 ש"ח
 עד ה-25 בדצמבר 600 ש"ח 200 ש"ח 1000 ש"ח 300 ש"ח
 עד ה-15 בינואר לא ניתן לבטל 250 ש"ח לא ניתן לבטל 350 ש"ח
 החל מה-16 בינואר לא ניתן לבטל

במקרה של אי השתתפות מכל סיבה שהיא לאחר המועד האחרון לביטול לא יוחזרו דמי ההרשמה ולא תתאפשר העברת הרשמה לתחרות אחרת. מי שלא ביטל את הרשמתו יוכל לקבל את ערכת המשתתף במשרדי שוונג עד 14 יום לאחר התחרות במידה ויודיע על כך מראש בכתב עד יום לפני התחרות.

דמי ביטול למשתתף בשלשה – ללא קשר לסיבה

בעת הרישום ועד 14 יום לאחר מכן (באמצעות פניה בטופס הבא בצרוף מספר ההזמנה) באפשרותך לרכוש את הזכות לדמי ביטול בתנאים משופרים בעבור תוספת תשלום של 50 ש"ח. תוספת התשלום אינה חלק מדמי ההרשמה ואינה ניתנת להחזרה.

דמי הביטול המוצגים הם למשתתף בודד בשלשה. משתתף שמתחרה כזוג ומבצע 2 חלקים ישלם דמי ביטול נפרדים לכל חלק (כאילו היה 2 משתתפים).
 מועד ההודעה בכתב על ביטול
(מלאו את הטופס בצרוף מספר הזמנה)
שלשות ישראמן 113 שלשות ישראמן 226
דמי ביטול רגילים דמי ביטול משופרים דמי ביטול רגילים דמי ביטול משופרים
 תוך 14 יום מיום הרישום     5% מדמי הרישום או 100 ₪ – לפי הנמוך מבין שניהם
 עד ה- 30 בספטמבר  100 ש"ח 100 ש"ח  200 ש"ח 100 ש"ח
 עד ה- 25 בנובמבר  150 ש"ח 250 ש"ח 150 ש"ח
 עד ה- 15 בדצמבר 200 ש"ח 300 ש"ח
 עד ה-15 בינואר לא ניתן לבטל 150 ש"ח לא ניתן לבטל 200 ש"ח
 החל מה-16 בינואר לא ניתן לבטל

במקרה של אי השתתפות מכל סיבה שהיא לאחר המועד האחרון לביטול לא יוחזרו דמי ההרשמה ולא תתאפשר העברת הרשמה לתחרות אחרת. מי שלא ביטל את הרשמתו יוכל לקבל את ערכת המשתתף במשרדי שוונג עד 14 יום לאחר התחרות במידה ויודיע על כך מראש בכתב עד יום לפני התחרות.

העברת זכות השתתפות בישראמן למתחרה אחר

במקצה הבודדים לא ניתן להעביר את זכות ההשתתפות בישראמן למתחרה אחר.
במקצה השלשות – ניתן להחליף את אחד המשתתפים במתחרה אחר. המוחלף יזוכה כספית לאחר הפחתת דמי הביטול המפורטים מעלה. המחליף ישלם לפי תעריף דמי ההרשמה ביום ההחלפה. לביצוע החלפה יש לפנות בטופס הבא בצרוף מספר ההזמנה ושם המוחלף.
רק המשתתף הרשום יוכל לקבל את הערכה ברישום בעת הצגת תעודה מזהה.
השתתפות תחת שם מתחרה אחר תוביל לפסילה מיידית והרחקה מארועי ישראמן עתידיים.

החלפת מקצה

החלפת מיקצים אפשרית רק עד גמר הרישום.
מעבר מישראמן 226 לישראמן 113 (בודדים ושלשות) – זיכוי ההפרש בין הסכום ששולם לבין מחיר ההרשמה הנוכחי למשתתף בניכוי 100 ש"ח דמי טיפול או השלמת דמי הרישום מהמחיר ששולם למחיר הנוכחי.
מעבר מישראמן 113 לישראמן 226 (בודדים ושלשות) – השלמת דמי הרישום מהמחיר ששולם למחיר הנוכחי ברישום לישראמן 226 עד לתקרה של הרשמה מאוחרת.
מעבר ממקצה בודד למקצה שלשות – זיכוי ההפרש בין הסכום ששולם לבין מחיר ההרשמה הנוכחי למשתתף בשלשה בניכוי 100 ש"ח דמי טיפול.
מעבר ממקצה שלשות למקצה בודד – השלמת דמי הרישום מהמחיר ששולם למחיר הנוכחי ברישום למקצה הבודדים הנבחר.

העברת דמי ההרשמה לתחרות עתידית

לא ניתן להעביר את ההרשמה לתחרות עתידית.

לשאלות בנוגע להרשמה, שהתשובות אליהן אינן מופיעות בעמוד השאלות הנפוצות,
ניתן לפנות בטופס הבא. כל פניה תענה תוך 2 ימי עסקים.


 


השותפים שלנו