תקנון שלשות

לצורך תקנון זה, "משתתף" משמעו גם משתתפת.

1.תחרות השלשות היא תחרות ישראמן למרחק איש ברזל או חצי איש ברזל, כאשר במקום משתתף אחד, רשאים להשלים את המסלול שלושה משתתפים בקבוצה שתיקרא "שלשה".
2.על כל משתתף בשלשה להשלים במלואו מקטע שלם של התחרות (מקטע משמעו – קטע השחיה, או קטע האופניים, או קטע הריצה). חל איסור מוחלט להחליף בין משתתפי השלשה באמצעו או במהלכו של מקטע. במידה ומשתתף בשלשה לא ישלים מקטע במלואו, תיפסל השלשה.
3.ההחלפות בין משתתפי השלשה תבוצענה בדרך של העברת צמיד ממשתתף אחד בשלשה למשתתף הבא. ההחלפה תבוצע אך ורק בתוך שטחי ההחלפות של התחרות – T1 ו-T2.
4.בתחרות השלשות יוכרזו זוכים בחלוקה לקטגוריות הבאות:

 

שלשות גברים/ שלשות נשים
4.1.גיל שלשה מצטבר – עד 119 שנה (קרי, ממוצע גיל עד 40 לכל משתתף בשלשה).
4.2.גיל שלשה מצטבר – 120 שנה ומעלה (קרי, ממוצע גיל מעל 40 לכל משתתף בשלשה).

 

שלשות מעורבות גברים ונשים
4.3.גיל שלשה מצטבר – עד 119 שנה (קרי, ממוצע גיל עד 40 לכל משתתף בשלשה).
4.4.גיל שלשה מצטבר – 120 שנה ומעלה (קרי, ממוצע גיל מעל 40 לכל משתתף בשלשה).

 

שלשות משפחתיות
קטגוריה ללא מגבלות גיל – כבני אותה משפחה ייחשבו – הורים, ילדים, נכדים ומחותנים של כל אלו.


השותפים שלנו