תקנון שלשות

לצורך תקנון זה, "משתתף" משמעו גם משתתפת.

1.תחרות השלשות היא תחרות ישראמן למרחק איש ברזל או חצי איש ברזל, כאשר במקום משתתף אחד, רשאים להשלים את המסלול שלושה משתתפים בקבוצה שתיקרא "שלשה".
2.על כל משתתף בשלשה להשלים במלואו מקטע שלם של התחרות (מקטע משמעו – קטע השחיה, או קטע האופניים, או קטע הריצה). חל איסור מוחלט להחליף בין משתתפי השלשה באמצעו או במהלכו של מקטע. במידה ומשתתף בשלשה לא ישלים מקטע במלואו, תיפסל השלשה.
3.ההחלפות בין משתתפי השלשה תבוצענה בדרך של העברת שבב המדידה בין המשתתפים. ההחלפה תבוצע אך ורק בתוך שטחי ההחלפות של התחרות – T1 ו-T2.
4.בתחרות השלשות יוכרזו זוכים בחלוקה לקטגוריות הבאות (לפי שנת הלידה ולא הגיל המדוייק ביום התחרות):

 

שלשות גברים/ שלשות נשים
4.1.גיל שלשה מצטבר – עד 119 שנה (קרי, ממוצע גיל פחות מ- 40).
4.2.גיל שלשה מצטבר – 120 שנה ומעלה (קרי, ממוצע גיל 40 ומעלה).

 

שלשות מעורבות גברים ונשים
4.3.גיל שלשה מצטבר – עד 119 שנה (קרי, ממוצע גיל פחות מ- 40).
4.4.גיל שלשה מצטבר – 120 שנה ומעלה (קרי, ממוצע גיל 40 ומעלה).

 

שלשות משפחתיות
קטגוריה ללא מגבלות גיל ומין – כבני אותה משפחה ייחשבו – הורים, ילדים, נכדים ומחותנים של כל אלו.

 

זוגות
קטגוריה ללא מגבלות גיל ומין – משתתף אחד מבצע שני חלקים מתוך ה-3.


השותפים שלנו