Click here for English version
כניסה לאזור האישי

באמצעות כניסה לאזור האישי באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

הנחיות כניסה למערכת:

הכניסה לאזור האישי באמצעות היוזר והסיסמה ששימשו לטובת ההרשמה לתחרות. למי שנרשם ע"י יוזר אחר (למשל משתתפים בשלשה או מי שרשם בו זמנית יותר ממשתתף אחד) – יש להכנס באמצעות כתובת המייל שאאתה רשמו בהרשמתך וסיסמה שנשלחה אליך בדואר. אם השתמשת במערכת בעבר או שיצרת בעבר חשבון משתמש באתר שוונג, אזי הסיסמה הינה אותה סיסמה. במידה ולא ידועה לך הסיסמה באפשרותך לבקש איפוס סיסמה וסיסמה חדשה תשלח אליך למייל. אנא ודאו שהכתובת info@shvoong.co.il ממנה מגיעה הסיסמה החדשה אינה חסומה.

במקרה של בעיה ניתן להכנס למערכת גם באמצעות מספר ת.ז. ומספר הזמנה (יש ללחוץ על "Login with your personal details") מספר ההזמנה מופיע ברשימת המשתתפים. במידה ועדין לא מצליחים להכנס למערכת ניתן לפנות לסיוע למייל insurance@israman.co.il בצרוף שם, מספר הזמנה ופרוט הבעיה בצרוף צילומי מסך.
email issues

 


השותפים שלנו