HIGH5
גם השנה חברת HIGH5 מלווה צמוד את משתתפי ישראמן גרמין ונותנת למשתתפים מענה מלא לכל הצרכים התזונתיים במהלך התחרות.
פרוט מלא של המוצרים בכל תחנת הזנה והטעמים המוצעים ניתן לראות בטבלה למטה. להסבר קצר ולהתרשמות מהערכים התזונתיים בכל מוצר לחץ כאן.
כל מוצרי HIGH5 המחולקים בתחרות ניתנים לרכישה לתירגול באימונים במחיר מיוחד למשתתפי ישראמן גרמין בחנות ShvoongShop.
המלצות צריכה במהלך הישראמן כאן.

פרוט התחנות

ברכיבה (כל המשקאות בבקבוקי אופניים):
גמר העליה – 16 ק"מ
נקודת פרסה סיירים – 53 ק"מ
הר שגוב – 70 ק"מ
משתתפי המלא מבצעים פניית פרסה ב-T2 ועוברים שוב בכל התחנות:
גמר העליה – 91 ק"מ – תחנת צרכים מיוחדים (למשתתפי המלא בלבד!)
נקודת סיירים בהלוך – 128 ק"מ
נקודת סיירים בחזור – 142 ק"מ
הר שגוב – 160 ק"מ

בשטח ההחלפה T2

בריצה (כל המשקאות בכוסות נייר):
תחנת הזנה כל 2-3 ק"מ לפי הסדר המעבר המפורט בטבלה (שורות לבנות זה רק למרחק המלא).
תחנת Xtrim בכיכר שחמון (כיכר עין נטפים)
תחנת MyWay דו כיוונית בכיכר מרידיאן – תחנת צרכים מיוחדים (למשתתפי המלא בלבד!)
תחנת TriMax תחנת הזנה דו כיוונית דרומית באזור הנמל
תחנת אגאדיר דו כיוונית במרינה

פרוט תחנות ההזנה


השותפים שלנו